Nodig We Go Circular uit in uw community

De transitie naar een circulaire of kringloopeconomie is een kans voor Europese bedrijven en communities  om nieuwe praktijken te ontwikkelen en een voorsprong te nemen. De circulaire economie is het economisch model van de toekomst, en jij kan er  deel van uitmaken!

Nodig We Go Circular uit in jouw community en proef de circulaire ervaringen van ons TEALcenter.
Het maakt niet uit in welke sector je actief bent, ook jullie kunnen de vruchten plukken door circulair te gaan!

Samen kunnen we:

  • het businessmodel of gemeenschap-ecosysteem onderzoeken en verfijnen om geld en het milieu te sparen
  • meer veerkracht in uw organisatie ontwikkelen dankzij innovatieve en schone producten en processen 
  • beter relaties creëren met leveranciers, klanten, personeel en andere stakeholders

Invite We Go Circular to your community

The transition to the circular economy is an opportunity for European businesses and communities to develop new practices and take the lead.
The circular economy is the economic model of the future, and you can be part of it!

Invite We Go Circular in your community or come and taste the circular experience at our TEALcenter.
No matter which sector you are active in, you too can reap the benefits of going circular!

Together, we can:

  • scan and finetune your business or municipal/community ecosystem to save money and the environment
  • develop more resilience in your organisation thanks to innovative and clean products and processes
  • create better relationships with suppliers, clients, personnel and other stakeholders